Peuter- & kleuteryoga
Peuters doen in de loop van de dag heel  veel indrukken op. Het is dan ook
belangrijk om een rustmoment te hebben zodat zij alle indrukken kunnen
verwerken, het geleerde in zich op kunnen nemen en zich alleen met zichzelf
bezig hoeven te houden. Peuteryoga is een leuke en leerzame manier om in deze
behoefte te voorzien. Het brengt peuters in contact met hun lichaam en eigen
ik doordat er aandacht is voor de persoonlijke beleving van het kind. Dit wordt
gedaan door b.v. te vragen hoe een leeuw brult, maar ook door het kind te laten
bepalen wat het wel of niet prettig vindt.  
Het stimuleert de fantasie en zorgt, door verschillende oefeningen, voor een
goede lichaamshouding. Ook bevordert het de motorische vaardigheden, werking van spieren,
klieren en organen. Het zorgt voor een goede weerstand en voor kracht en lenigheid.
Er zijn zowel activerende als rustgevende oefeningen die tijdens de les worden
afgewisseld. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de ademhaling.
Aandacht voor de zintuigen wordt gedaan door middel van voel, ruik of
raadspelletjes. De peuters maken kennis met massage-oefeningen
die zij bij zichzelf of bij elkaar kunnen doen. Tijdens de oefeningen bepaalt
het kind zelf wat het wel en niet prettig vindt.Ze leren hierdoor voorzichtig
met anderen om te gaan en respect te hebben voor andermans grenzen.